Аудиторська компанія
«Аудит-Стандарт»

Вітаємо на сайті аудиторської компанії «Аудит-Стандарт»! Ми є провідними фахівцями з надання послуг якісного аудиту.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт»" створена у 2004 році. Діяльність фірми побудована на засадах високого рівня професіоналізму аудиторів, компетентності та обізнаності у сфері чинного законодавства, дотримання вимог діючих нормативно-правових актів. У своїй роботі ми прагнемо максимально зрозуміти потреби клієнтів та надати високопрофесійні послуги. З початку діяльності фірма надає аудиторські послуги фінансовим установам та підприємствам усіх галузей економіки.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт»" проводить діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування.

Наші реквізити:

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 3345 від 26.02.2004 р. №132, яке подовжено до 19. 12.2018 р.

Директор – Титаренко Валентина Микитівна, аудитор, сертифікат №006083, серія «А», виданий Аудиторською палатою України 13 квітня 2006 року, дійсний до 13.04.2021 р.; тел.: (044) 233-41-18

Внутрішній контроль якості здійснюється відділом контролю якості та моніторингу. Відповідальний – начальник управління аудиту Мороз Сергій Ілліч, тел. (044) 233-41-18

Аудиторська фірма пройшла зовнішній контроль якості професійних послуг (Рішення АПУ від 19.12.2013р., № 286/4), що засвідчує відповідність її роботи Міжнародним стандартам контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг; законодавчим та нормативним вимогам, які регламентують аудиторську діяльність.

Аудиторська фірма застрахувала свою професійну відповідальність в ПрАТ «Страхова компанія „Прогрес-Фонд”». Загальний розмір застрахованої відповідальності відповідно договору № 0102/01-414 від 02 січня 2014 року складає 1 000 000,00 гривень.

Протягом всього періоду діяльності компанія має бездоганну ділову репутацію на ринку аудиторських послуг. До аудиторської компанії не застосовувались заходи впливу з боку державних органів.

На фірмі створена та впроваджена дієва система зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації замовників.

Нашими постійними клієнтами є фінансові установи, професійні учасники фондового ринку. Аудиторська фірма багато років плідно співпрацює з постійними клієнтами , серед них ТОВ «Консультаційне бюро», ТОВ «ФК « Брокерський дім», ПрАТ «Прогрес-Фонд», ТОВ «КУА «Трейд-Інвест», ТДВ «СТ»Дельта РЕ».

Перелік суб'єктів, у яких аудиторська фірма провела обов'язковий аудит протягом попереднього року: ПрАТ «Прогрес-Фонд», ТДВ « Страхове товариство «Дельта РЕ», ТОВ «Компанія з управління активами «Трейд-Інвест», ПВНЗІФ «Ресурс-Інвестиція».

У своїй професійній діяльності ми дотримуємось фундаментальних принципів етики аудитора: незалежність, об’єктивність, компетентність, професійність, конфіденційність, чесність, дотримання професійних норм.

Новини